Programi

Letni delovni načrt temelji na pozitivnih spodbudah, izpopolnjevanju motoričnih znanj in sposobnosti. Prizadevali si bomo izkoristiti optimalne pogoje za razvoj:motoričnih sposobnosti, hitrosti, koordinacije, gibljivosti in vzdržljivosti.
Te sposobnosti v marsičem odločajo o učenju tehnik atletskih disciplin.

GLOBALNI CILJI (veljajo skozi celotno obdobje)

 • Razvijanje osnovnih motoričnih in funkcionalnih sposobnosti
 • Zagotavljanje interesa in motivacije za vadbo
 • Učenje in izpopolnjevanje tehnike osnovnih atletskih disciplin tudi s specifičnimi vajami
 • Navajanje otrok na določen telesni napor
 • Sodelovanje na tekmovanjih (internih, šolskih in med-šolskih)
 • Upoštevanje specifičnost razvojnega obdobja

CELOLETNA OSNOVA VADBE

 • šola teka (šprinti, Šumberk),
 • fartlek,
 • elementarne, tekalne in štafetne igre,
 • testiranje (skok v daljno, 60m, met žogice),
 • več tekmovalnih treningov,
 • vodenje dnevnika (po želji),
 • spoznavanje tehnike skoka v višino,
 • učenje in izpopolnjevanje prekoračne tehnike »škarjice« in tehnike »flop«,
 • spoznavanje tehnike teka čez ovire,
 • učenje in izpopolnjevanje tehnike teka čez ovire,
 • spoznavanje tehnike skoka v daljino,
 • učenje in izpopolnjevanje tehnike skoka v daljino,
 • spoznavanje tehnike metov (spoznavanje metalnih orodij),
 • učenje in izpopolnjevanje tehnike metov,
 • pridobivanje gibljivosti, koordinacije (gimnastika),
 • vaje z medicinko,
 • raztezalne vaje,
 • vaje za tek čez ovire,
 • priprava na (interna) tekmovanja.
Sponzorji