Varovanje osebnih podatkov

Atletski klub Domžale, Kopališka cesta 4, 1230 Domžale, (v nadaljevanju AK Domžale), spoštuje zasebnost uporabnikov in se zavezuje, da bo pridobljene podatke varoval skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov in neželeno komunikacijo. Z vsako informacijo, ki nam jo posredujete, ravnamo skrbno in varno. Obvezuje nas Splošna uredba Evropske Unije o varstvu osebnih podatkov (uredba GDPR (EU) 2016/679), s katero se določajo pravice, obveznosti, načela in ukrepi, ki preprečujejo neustavne, nezakonite in neupravičene posege v zasebnost in dostojanstvo posameznika pri obdelavi osebnih podatkov.

Zakonska določila

1. Osebni podatki so informacije, ki nam jih posredujete udeleženci naših programov. Prevzemamo in shranimo vse informacije, ki ste jih vnesli na naši spletni strani ali ste nam jih posredovali na kakršenkoli drug način (pristopna izjava v fizični obliki, prijava na organizirane atletske prireditve in drugo) Lahko izberete, da nam določenih informacij, ki so na vlogah označene kot 'ne-nujne' ne posredujete.

2. Vse osebne podatke, pridobljene na teh straneh, uporabljamo zakonito in pošteno.

3. Za nadaljnjo uporabo in obdelavo pridobivamo naslednje podatke:

 • osebni podatki udeleženca: ime in priimek, datum rojstva, kraj bivanja, e-naslov, telefonska številka, v primeru nepolnoletne osebe tudi ime in priimek starša oziroma skrbnika;
 • fotografije in videoposnetki, ki nam jih sami pošljete in dovoljujete objavo.

4. Osebni podatki, ki jih uporabljamo, so ustrezni in po obsegu primerni glede na:

 • organizacijo posameznega programa,
 • interne statistične obdelave.

5. AK Domžale nobenih podatkov udeležencev ne bo javno objavilo.

6. Vsi uporabniki naših spletnih storitev, ki nam prostovoljno zaupate svoje osebne podatke, imate pravico do vpogleda, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa svojih osebnih podatkov na način, ki ga omogoča AK Domžale preko e-naslova info@ak-domzale.si.

7. Vaše osebne podatke zbiramo in uporabljamo za naslednje namene:

 • potrebe izvedbe programov in storitev AK Domžale;
 • obveščanje o aktualnih programih AK Domžale ter morebitnih sprememb v izvajanju teh programov preko e-obvestil in/ali SMS;
 • izdajanje e-računov;
 • upravljanje vašega sodelovanja.

8. Do vaših osebnih podatkov imajo dostop izključno pooblaščeni člani AK Domžale, kot so trenerji in vaditelji posameznih programov vadbe ter člani Upravnega organa, ki osebne podatke potrebujejo za izvajanje namenov, navedenih pod 7. točko.

9. Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali, dali v vpogled ali razkrili tretjim osebam, ki niso pooblaščene osebe AK Domžale.

10. Vse potrebne identifikacijske podatke o AK Domžale dobite na teh spletnih straneh, in sicer na podstrani (TULE PA DODAJ HIPERPOVEZAVO NA AK DOMŽALE).

11. Po izpolnitvi osebnih podatkov se ti arhivirajo do preklica oziroma 5 let po končanem programu.

12. Politiko varovanja osebnih podatkov AK Domžale bomo v bodoče spreminjali glede na Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (uredba GDPR (EU) 2016/679) ter možne dopolnitve Zakona o varstvu osebnih podatkov v Sloveniji.

Odgovornost AK Domžale

AK Domžale ni odgovoren za:

 • morebitno škodo, ki bi nastala udeležencu programov zaradi nezmožnosti uporabe spletne strani, zaradi izgube podatkov ali drugih razlogov, povezanih z delovanjem in dostopnostjo spletne strani;
 • kakršnekoli okvare ali izbrise podatkov, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti programske ali strojne opreme ali neznanja in nespretnosti udeleženca;
 • motnje delovanja spletne strani, ki so posledica višje sile.

AK Domžale je odgovoren, da:

 • brez odlašanja obvesti posameznika o svojih ukrepih (najkasneje v enem mesecu); informacije in ukrepi so za posameznika brezplačni;
 • obvesti posameznika, če se namen obdelave njegovih osebnih podatkov spremeni (informacije morajo biti podane jedrnato, pregledno, razumljivo, lahko dostopno, v jasnem in preprostem jeziku);
 • seznani posameznika z njegovimi pravicami v zvezi s posredovanimi osebnimi podatki.

PIŠKOTKI IN SPLETNI SIGNALI

Nekatere spletne strani AK Domžale uporabljajo tehnologijo, ki se imenuje “piškotki”.
Piškotek je majhna podatkovna datoteka, ki se shrani na trdem disku vašega računalnika, ko odprete spletno stran ali določen del spletne strani. Piškotki omogočajo AK Domžale, da se seznani s tem, kateri deli njegovih spletnih strani so najbolj priljubljeni, katere strani uporabniki obiskujejo in koliko časa se na teh straneh nahajajo.
V AK Domžale uporabljamo piškotke za ugotavljanje strukture prometa na naših klubskih straneh, kar nam pomaga pri izboljšavi strukture spletne strani in prilagajanju vašim željam, saj si želimo, da bi strani čim bolj ustrezale zanimanju in željam uporabnikov.
Pri izvajanju in shranjevanju teh izsledkov ostanejo podatki nerazkriti. Če ne želite sprejemati piškotkov, jih lahko onemogočite z upoštevanjem navodil izdelovalca brskalnika. Več o teh funkcijah si, prosimo, oglejte v navodilih za uporabo brskalnika.

Sponzorji

Atletski klub Domžale © 2018 | info@ak-domzale.si